Kay Wonder - Shoulder Lyrics

Kay Wonder - Shoulder Lyrics

Chorus:
Eseun ooo, Alatilehin mi o
Eseun ooo, Alagbawi mi
Oba mi ooo, Olowo ori mi Jesu
Eyin le gbe mi si Ejika, ti mo ri ogo lo

(All)
Eseun ooo, Alatilehin mi o
Eseun ooo, Alagbawi mi
Oba mi ooo, Olowo ori mi Jesu
Eyin le gbe mi si Ejika, ti mo ri ogo lo

Verse:
Majemu Ayo ti E se o, o ti see
Ileri ayo ati ogo oo, o ti see
Gbogbo aninilara aye wa o,
Won ti wa ni iteriba,
Gbogbo awon to k’egan wa o won ti ebariri

Ojo awe wa wonni, o ti d’opin
Ninu ogo ninu ayo lawa yio ma yan fanda
Eyin le se e yi o, ooo Oluwa o
Eyin le gbe mi s’ejika, ti mo ri ogo lo…

Chorus:
Eseun ooo, Alatilehin mi o
Eseun ooo, Alagbawi mi
Oba mi ooo, Olowo ori mi Jesu
Eyin le gbe mi si Ejika, ti mo ri ogo lo

Eseun ooo, Alatilehin mi o
Eseun ooo, Alagbawi mi
Oba mi ooo, Olowo ori mi Jesu
Eyin le gbe mi si Ejika, ti mo ri ogo lo

(Hymn)
Omo Olorun ni e to la ti ma bu s’ayo
Pe Ona yi ye wa si,
Okan wa se aferi re
ni gb’ose a o de afin Oba wa ologo
Ogo f’olorun Hallelujah

Call: Omo ologo ni o, Abi mi mo Ogo
Resp: Omo ologo ni o, Abi mi mo Ogo

Call: Ma je nku t’ogot’ogo o, ebe ni mo be
Resp: Ma je nku t’ogot’ogo o, ebe ni mo be o

Call: Omo ologo ni o, Ori y’emi ma je nku o
Resp: Omo ologo ni o, Abi mi mo Ogo

Call: Ma je nku t’ogot’ogo o, ebe ni mo be
Resp: Ma je nku t’ogot’ogo o, ebe ni mo be o

Vamp:
Ma rin ma yan, loju ota mi ma yan fanda
Opolo yan fanda loju elegunsi ko le yi lata,
Awodi oke, to nfi oju ana wo mi, mo ti di baba
Emi ti g’oke agba, Jesu ni mo ba duro

Call: Omo ologo ni o, Ori y’emi ma je nku o
Resp: Omo ologo ni o, Abi mi mo Ogo

"Shoulder (Ejika) " Lyrics by Kay Wonder

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

GET UPDATED WITH LATEST GOSPEL MUSICS
Download GM Lyrics Mobile App NOW!